App utvikling

Mange bedrifter trenger en app, mens andre tror de trenger en app. For det rette behovet kan en app til mobilen være et godt verktøy, vi har gjennomført både små og store app prosjekter.

Visjon

Har du en idé til en app? Det kan lønne seg å involvere oss i en tidlig fase i prosjektet. Vi kan hjelpe til med å utarbeide både såkalte mockups av ideen din samt planlegge en teknisk gjennomføring.

Utvikling

Vi har erfaring både med native java utvikling til Android og Objective C til Ios. I noen prosjekter så benytter vi oss av Xamarin som gjør at vi kan skrive koden en gang og kunne slippe den til både Android og Ios nesten uten ekstra arbeid.

Testing

Dere som kunde vil være veldig involvert under hele prosessen. Testing av appen inkluderer både ren teknisk testing på ulike enheter fra vår side, men også såkalt bruker testing gjennomført av dere som eier av ideen og appen.