Utvikling

Utviklingsprosessen

Vi har en meget “hands-on approach” i våre prosjekter. Våre prosjektledere involverer seg tett under hele prosessen. Kunden får hele tiden tilgang direkte på både utvikler og vårt prosess verktøy.

Utvikling av programvare hos Akeo

 • SCRUM

  Ved å ta i bruk SCRUM som prosjekt-metodikk involverer og ansvarliggjør vi alle deltakerne i prosjektet.

 • MVP

  Ved å først bygge et såkalt MVP så kan man tidlig i fasen bestemme seg for om man går videre med prosjektet. Man får et produkt som gjør akkurat det det må for å bevise om det er brukende eller ikke.

 • KORTE ITERASJONER

  Stort sett så avholdes ukentlige møter med kunden for å sikre at vi er på rett spor. Dette gjør at vi raskere kan starte selve kode produksjonen.

 • PAIN DRIVEN

  Alt vi koder lager vi alltid med en modulbasert arkitektur. Dette gjør at vi enkelt kan løse konkrete problemer i produktet, og raskt skifte ut deler av applikasjonen i etterkant.

Har du en fantastisk idé?

Vi tilbyr et program for å hjelpe deg som har en idé fra startgropen til lansering.