Tjenester

Prosjektledelse

Akeo har prosjektledere som fungerer som et samlingspunkt mellom teknologi, kode og forretningsforståelse. De sørger for at alle dine interesser blir ivaretatt når konsepter blir utviklet, og kode blir skrevet.

Som kunde vil du ha én fast prosjektleder å forholde deg til og dere vil jobbe tett sammen under hele prosjektet. Dette sikrer kontinuitet i prosjektet, samt at informasjon blir ivaretatt gjennom hele prosessen.

Akeo tech start - Starten på din fremtid

Ingen forstår forretningen og markedet ditt som deg selv. Derfor jobber Akeo tett med kundene før vi starter opp et nytt utviklingsprosjekt. Denne første fasen kaller vi Akeo Tech-Start. Hva vi utfører i denne fasen er litt ulikt fra kunde til kunde – dette

skreddersys basert på behov. Typisk kan dette være arbeidsmøter, idéworkshop, intervjue ansatte, skriver rapporter, lage teknisk arkitektur eller utvikle en prototype som kan testes mot de viktigste målgruppene.

Vi tilbyr også presentasjon for å gi kunden innsikt i bruksområder av en ny teknologi dersom det er behov for dette. Vi mener det gir en økt verdi at våre kunder har overordnet kunnskap rundt hva en teknologi kan brukes til, da dette gir en bedre forutsetning til å forme et konsept.

Presentasjon

Arbeidsmøte

Rapport

Prototype

Sparebank 1 Telemark

Akeo AS gjennomførte “Akeo tech start” i samarbeid med Sparebank1 Telemark. Her var utgangspunktet byggelånsprosessen, som i dag er tung og manuell prosess, som befatter mange ulike steg hvorav flere aktører er involvert. Problemstilling falt på følgende

Hvordan kan man bruke blockchain til å effektivisere dette slik at prosessen blir bedre og mer effektiv for alle involverte aktører?

Det ble gjennomført en presentasjon med Sparebank 1 Telemark, hvor det ble gjennomgått overordnet hva blokkjede er, hvordan det fungerer og hva det kan brukes til. Videre ble det gjennomført en workshop og et arbeidsmøte. En rapport ble overlevert og en siste presentasjon av konseptet ble fremført for nøkkelpersoner.

Vi takker for en spennende “Akeo Tech Start” med Sparebank 1 Telemark og ser frem til mulighetene videre!

Bedriftsvegen 92 , 3735 Skien, Norge.
Tlf: 35 90 13 00 , E-post: post@akeo.no

Hold kontakten

Copyright © 2020 Akeo Group