Prosjektledelse

Alle våre prosjekter styres ved hjelp av vårt prosjekt rammeverk som er bygd opp rundt SCRUM. Våre prosjektledere prater Norsk, de har ofte bakgrunn som utviklere og vil jobbe tett med deg som kunde under hele prosjektet.

 

Sterkt eierskap
I vårt rammeverk så kalles en prosjektleder for produkteier. I det så betyr det at han sammen med kunden “eier” visjonen til produktet.

Involvering
Ulike kunder ønsker eller har mulighet til ulike grader av involvering. Vårt rammeverk gjør at du som såkalt stakeholder i prosjektet tidlig får se fungerende varianter av produktet. Vi samler da tidlig inn tilbakemeldinger fra deg og justerer kursen deretter.

Kostnadskontroll
Korte såkalte sprinter gjør at vi enklere kan oppdage potensielle problemer som man tidligere ville utsatt til slutten. Vårt rammeverk er laget for å få en smidig leveranse uten forsinkelser.

Burndown chart
Såkalte burndown charts er viktige verktøy for oss for å kunne spore fremdriften i hver sprint. Et slikt diagram viser om planlagt arbeid henger sammen med faktisk utført arbeid.