IP telefoni med og uten opptak


I dag så er det enklere enn noen gang å komme igang med IP telefoni. Det er i mange tilfeller ikke engang nødvendig å ha noe lokalt utstyr. Vi leverer løsninger både med en lokal server og løsninger som er hostet i vårt datasenter.

Placeholder

Enkelt å koble til med et headset

En løsning levert av oss kan benyttes fra både datamaskinen med et headset og fra et bord apparat. Det er enkelt å sette opp programmet på datamaskinen.

IP telefoni

  • Ring ut med nummeret dere allerede har
  • Sett opp avanserte regler for samtaler trafikk

Lagring av opptak

Mange bransjer har krav til å ta opptak av samtaler. Vi lagrer opptakene i vårt datasenter og gir kunden tilgang til å søke mellom opptakene i etterkant. Vi kan også bistå med å integrere opptakene inn mot for eksempel et CRM system.

IP telefoni med opptak

  • Data trygt lagret i Norge
  • Kunden bestemmer selv hvem som skal ha opptak

Placeholder

Eksempler på bruk


Alt man tidligere gjorde med telefonsentraler kan man i dag gjøre ved bruk av IP telefoni.

Finansforetak


Selskaper som har konsesjon for verdipapirforetak, har ofte krav på seg til å lagre opptak av telefonsamtaler.


Callcenter


Enten det gjelder kundeservice eller bedrifter som arbeider med utgående salg, så kan vår løsning tilpasses behovet til kunden.


Kontrakt på salg


Man trenger ikke lagre hele samtalen. Bedrifter som selger på telefon kan ha behov for å lagre den delen av samtalen hvor kunden sier ja til å kjøpe produktet.