Konsulenttjenester


Akeo har mange dyktige konsulenter som er klare til å bistå og hjelpe din bedrift. Primærtjenestene våre strekker seg over følgende områder:

Placeholder

IT-arkitektur og Systemutvikling

IT-arkitektur handler om å utforme løsninger slik at de dekker behovene i dag, – og er best mulig forberedt for behovsutviklingen fremover.

Akeo bistår våre partnere med:

 • Informasjonssikkerhet og personvern
 • IT-infrastruktur og plattformer
 • Virksomhetsarkitektur, IT-løsninger og applikasjoner
 • IT Strategi
 • IT Anskaffelser
 • IT Utviklingsprosjekt

IT-driftskonsulenter

Akeo har rådgivende og utøvende konsulenter på de mest kjente serverteknologier, infrastrukturtjenester og kommunikasjonsløsninger.

Det omfatter blant annet:

 • Virtualiseringsløsninger (VMware, Hyper-V, App-V, etc.)
 • Windows Server teknologier (Lync, Sharepoint, Exchange, etc.)
 • OS kompetanse (MS, Apple, Unix, Linux)
 • Nettverk (trådløst, routing/switching, brannmur)

Placeholder
Placeholder

IT Prosjektledelse

IT Prosjektledelse dreier seg om å initiere, planlegge, gjennomføre, kontrollere og avslutte et arbeid utført av et team av prosjektdeltakere, for å oppnå bestemte mål og suksesskriterier. Et prosjekt er avgrenset i tid, og vil vanligvis ha begrensninger av økonomisk og personellmessig art.

Et typisk IT-prosjekt vil inneholde mange elementer – både organisatorisk, teknologisk og i forhold til ansatte/menneskene som jobber i virksomheten. Det er således vårt standpunkt at for å lykkes med denne type prosjektarbeid, må det foreligge et godt, velprøvd, rammeverk i bunn.

Testledelse og testere

Akeo leverer kvalifiserte, testressurser til systemutviklings-, infrastruktur- og forvaltningsprosjekter. Vi bidrar også i stor utstrekning med erfarne testressurser for å dekke kunders behov i deres prosjekter.

En tester/testleder fra Akeo kan ta med seg metodikk og verktøy for bruk i oppdrag hos kunden, eller gå inn i en eksisterende utviklingsorganisasjon og utøve testledelse i henhold til den metodikk kunden har.

Dette er inkludert i vår test-tjeneste:

 • Testledelse
 • Infrastrukturtesting
 • Testautomatisering
 • Ytelsestesting
 • Sikkerhetstesting

Placeholder