Hvorfor skal du velge Akeo?


Som partner av Akeo, vil dere få tilgang til nyeste teknologi innen cloud computing, som kan tilbys deres kunder. Vi er ett team med hjelpsomme spesialister, som står klare til å hjelpe partnere med å lykkes i sky-leveranser uansett størrelse på bedriften. Alle våre produkter generer også en god fortjeneste for dere som partnere.

Placeholder

Hvordan arbeider vi?

Som vår partner får du både tilgang på kompetanse og tekniske leveranser som du som et lite selskap kanskje ikke kunne levert

  • Kontraktsforslag ved ASP/Nettkontor leveranser
  • Løsningsdesign ved ASP/Nettkontor leveranser
  • Support tilgjengelig 24/7/365 – Engelsk på natten
  • Hjelp med markedsførings aktiviteter
  • Hjelp til å close salget
  • Tilgang på spesialister innen mange områder

Samarbeidet oss mellom


Våre partnere fakturer alltid kunden direkte selv. Det vil altlid være slik at kundeforholdet etableres mellom ditt selskap og kunden. Vi er en leverandør som bidrar inn i leveransen. I mange tilfeller ønsker våre partnere at vi skal involvere oss direkte med sluttkunde, ofte ved avansert feilsøking eller salgsprosesser. Vi representerer da vår partner i denne dialogen.

Endringer i bransjen


Vilkårene for salg av IT tjenester som Exchange og Sharepoint har endret seg mye de siste årene. Med Microsoft Office 365 så har fortjenesten på slike produkter blitt redusert kraftig.

For å kunne konkurrere med Office 365 så er det viktig å kunne levere noe mer. Altså ikke bedre enn Exchange, Sharepoint eller Lync, men noe mer i den samme pakken.

Akeo har utviklet et meget spennende CRM system, dette CRM systemet selges sammen med Office 365 for å øke fortjenesten. Sammen med alle våre andre tjenester og “same-sign-on” med Office 365 har man plutselig mye mer lønnsomme produkter i verktøykassen.


Vanskelig å skille seg ut


Når stort sett “alle” IT bedrifter tilbyr Office 365, blir det vanskelig å skille seg ut. Kunden får faktura av deg som partner, men produktet bærer preg av at dette er hos Microsoft. Mange har hatt god suksess med å tilby pakker hvor egne produkter selges sammen med Office 365 produkter. Det er dette vi ønsker å hjelpe våre partnere med, men med en løsning som vi mener er bedre.

White label


For å få kunden til å føle at de kjøper produkter av dere som partner, blir våre tjenester solgt på en slik måte, at Akeo AS ikke blir noen synlig part. Dette kalles white label, og er etter vår mening en viktig faktor for at våre partnere skal lykkes og oppnå lange og gode kunderelasjoner.

En white label løsning med oss, gjør at kunden kun forholder seg til dere, både for support og bestilling. Etter vår erfaring, er support en av de kanalene som er best for mersalg.

 


Kun utvalgte partnere


Da vi ikke ønsker for stor konkurranse mellom partnere innenfor en geografisk lokasjon, må man søke om å bli partner. Det er også krav til levering for å kunne fortsette.

Hvem er våre partnere?


Vi har i dag partnere med flere ulike profiler, alt fra selskaper som i utgangspunktet selger produkter som passer godt sammen med det vi tilbyr, til rene konsulentselskaper som ønsker å fokusere på å selge timer.

Konsulent selskapet


Et konsulentselskap bør fokusere på å selge timer, ikke arbeide med interndriften. Ved et samarbeid med oss, er det vi som etablerer og drifter det tekniske miljøet. Konsulentselskapet fokuserer på å selge timer sammen med våre tjenester.


Nystartet selskap


Som nystartet selskap er det viktig å kunne fokusere på det viktigste, Salg! Ved å velge oss som en strategisk partner så tidlig i fasen slipper man både unna mye arbeid og investeringer i dyr infrastruktur.


Salg av tilhørende produkter


Vi arbeider med selskaper som selger produkter som passer godt sammen med det vi selger. Partneren vår operer da som en ren salgskanal. Vi hjelper til med markedsføring og god support.