Skylagring

Skylagring er en modell for datalagring der digitale data lagres i logiske sammenslutninger, hvor det ofte blir lagret på flere servere og ofte på flere steder.

Det fysiske miljøet er vanligvis driftet og eid av et «hosting»-firma som oss. Disse skylagringsleverandørene er ansvarlig for å holde dataene tilgjengelig til alle tider, mens det fysiske miljøet skal beskytte det en har lagret fra å havne i uvedkommendes hender.

Personer og organisasjoner kan kjøpe eller lease lagringskapasitet, mot avgift, fra leverandørene for å lagre butikk, organisasjons og applikasjonsdata eller informasjon.

Les mer om vår skylagring her.

AkeoOwnCloud