Generell utvikling

Vi finner veien de beste løsningene/ Vi utvikler en bedre fremtid

Digitalisering står i fokus verden over og behovet for programmeringstjenester har økt betraktelig den siste tiden. Våre utviklere har bred erfaring innenfor ulike teknologier og kodespråk, samt utvikling av både webapplikasjoner og mobiltilpassede løsninger.

Vi har utviklet vårt eget rammeverk kalt ABC (Akeo Backend Core) som inneholder grunnleggende verktøy og funksjoner for å bygge programvare. Dette rammeverket bruker vi som fundament for våre kunders produkter og tjenester, slik at ikke all kode må skrives fra bunnen av. På denne måten kan vi levere raskere til våre kunder, uten at det går på bekostning av sikkerhet og kvalitet.

Hybeko

Enklere arbeidsflyt med samhandling mellom ulike fagsystemer

Hybeko er Norges største importør av lifter og løfteutstyr. I dag har selskapet ca 50 ansatte fordelt på fire kontorer.

Leveranse

  • Ny API-struktur
  • Integrasjon mot eksisterende systemer
  • Live rapporter av ulike KPIer
  • Utskifting av CMS

Kundens behov

Hybeko har gjennom årene tatt i bruk mange ulike IT-systemer til alt fra håndtering av varer og lager, salg og kundeoppfølging, interne dokumenter og annet. Mellom disse systeme lå en del manuelle rutiner med mail og telefon mellom ulike avdelinger som salg, klargjøring og lager.

Hva gjorde vi

Oppdraget for Hybeko startet med at bedriften ba Akeo om å kartlegge IT-systemene de bruker, med et ønske om å forenkle og automatisere flere prosesser. Vi gjennomførte intervjuer og undersøkelser blant de ansatte. Målsetningen var å kartlegge kunnskap, arbeidsflyt, manuelle prosesser, og forventninger. Sammen med kunden brukte vi denne kartleggingen til å sette en kurs (visjon) og la samtidig en plan for kortsiktige forenklinger og tekniske forbedringer.

Deretter startet det tekniske arbeidet med å utvikle en ny teknisk struktur med moderne API-er som håndterer flere oppgaver for salg, rapportering og automatisk utlisting av produkter på nettsider.

Hybeko har nå et grunnlag for å bygge flere kundevennlige løsninger med automatiserte prosesser for de ansatte i tiden fremover.

Uniweb

Innloggingspanel for kunder for administrasjon av nettjenester

Uniweb er en av Norges største domeneregistrarer og tilbyr tjenester som webhosting, domener, e-post og serverdrift. De har mer enn 30 000 kunder, er registrar for 107 000 domenenavn, og drifter 125 000 e-postbrukere.

Leveranse

  • Re-design av brukerpanel
  • Nytt søkepanel
  • Forbedret brukeropplevelse på utsjekk av bestillinger
  • Støtte for flere språk: norsk, engelsk og svensk

Kundens behov

Uniweb ønsket et re-design og teknisk oppgradering av sitt brukerpanel for både uniweb.no og fastname.no. Dette måtte gjøres uten at oppdateringen skulle gå utover eksisterende brukere.

Hva gjorde vi

Innloggingspanelene som var i bruk av Uniweb sine kunder, lå på det som begynte å bli et utdatert koderammeverk. Derfor var en viktig del av leveranse å skrive om disse til et mer moderne koderammeverk.

Vi utviklet også panelet som en egen plug-in slik at kunden kunne opprette ulike innloggingspanel for andre tjenester på en enkel måte og koble dette til en nettside. Samtidig la man til rette for at Uniweb selv kunne endre på fargetema slik at Uniweb ikke trengte å bruke en utviklingsressurs hver gang de ønsket en endring.

Bedriftsvegen 92 , 3735 Skien, Norge.
Tlf: 35 90 13 00 , E-post: post@akeo.no

Hold kontakten

Copyright © 2020 Akeo Group