Fremvoksende markeder

Sett en ny standard innenfor ditt forretningsområde

Vi er teknologientusiaster med mange ideer og lav terskel for å teste og bygge selv. Det gjør at vi holder oss oppdaterte samtidig som det skaffer oss verdifull erfaring med mulighetene nye, fremvoksende teknologier gir.

Fordelen er at vi er langt fremme når det kommer til praktisk erfaring med nye løsninger. Dermed gir vi bedrifter og start-ups mulighet til å skape verdier med teknologi, og komme raskt til markedet med nyskapende produkter og tjenester.  

Eksempler på teknologier vi jobber med innen EM er Blockchain og andre DLT løsninger.

Cycled Technologies

Resirkulering i Afrika, bygget på blokkjede-teknologi og spillteori

Leveranse

 • Mobilapplikasjoner for android og Ios
 • Fullintegrert administrasjonspanel
 • Integrasjon med blokkjeden Ethereum
 • Valutaveksling

Kundens behov

Kunden hadde et behov for gode samhandlingsmuligheter i applikasjonen samt et belønningssystem som ikke var avhengig av bank-infrastrukturen i landet. Kunden hadde ofte kun tilgang til en mobiltelefon og internett. Samtidig var det viktig at kunden fikk et inkluderende og interaktivt brukergrensesnitt for å holde brukerne interessert i applikasjonen.

Hva gjorde vi

I samarbeid med kunden utviklet Akeo et fullstendig konsept kompatibelt med Afrikansk kultur og sosioøkonomiske forhold. Deretter utviklet vi systemet og hjalp kunden med å lansere et pilotprosjekt i Lagos, Nigeria. Systemet er nå i daglig bruk og hjelper brukere øke inntekten sin.

Wakandi

En betalingsinfrastruktur basert på blokkjedeteknologi

Leveranse

 • Hyperledger fabric nettverk med flere deltagere
 • samhandling mellom flere kanaler i hyperledger
 • omstendig utviklerdokumentasjon
 • kodeeksempler, med flere eksempel-applikasjoner

Kundens behov

Wakandi ønsket å utfordre det eksisterende banknettverket, og infrastrukturen de bruker for å flytte penger. Akeo gjennomførte derfor en omfattende konseptutredning sammen med kunden. Resultatet ble en omfattende infrastruktur-plattform basert på den private blokkjedeteknologien Hyperledger Fabric. Med denne infrastrukturen er det mulig for Wakandi å drastisk senke kostnader for pengeoverføringer, samtidig som de øker hastigheten, sikkerheten og tilgjengeligheten av finansielle tjenester.

Hva gjorde vi

I samarbeid med kunde utviklet Akeo både et konsept og tilknyttet programvare for et fullverdig nettverk med teknologien Hyperledger Fabric. Ledgefarm jobber nå med myndighetene og private bedrifter i flere land som Tanzania, Rwanda og Ghana, med et samlet innbyggertall på over 100 millioner mennesker. Akeo har også utviklet flere eksempel-applikasjoner samt en fullstendig dokumentasjon for infrastrukturen.

Miris

Miris Eiendom AS – Digital tvilling med avansert sensorintegrasjon

Miris Eiendom utvikler, finansierer og realiserer eiendomsprosjekter over hele Norge, med fokus på tre hovedsektorer i vekst: Smarte boliger, Fremtidens datasenter og Bærekraftig reiseliv.

Leveranse

 • Integrasjon med ulike visningsverktøy
 • Automatisk filopplasning og konfigurering
 • Sensorintegrasjon
 • Administrasjonspanel

Kundens behov

Det finnes mange ulike verktøy som viser ulike filtyper i såkalte digitale tvillinger. Miris Eiendom ønsket å samle alle disse verktøyene, kombinert med å utvide bruksområdene med andre nyttige funksjoner og sette ny standard for digitalisering av byggenæringen. Dette gjør arbeidet med slike filer mer håndterbart. Plattformen, ved navn Miris Exact, tilbyr en komplett løsning for brukerne, slik at man ikke lenger har behov for å operere i flere ulike systemer, for å gjennomføre ulike oppgaver.

Hva gjorde vi

Plattformen skulle bygges som en Saas (Software as a Service), med to ulike front-end løsninger. En portal for brukerne og et administrasjonspanel forbeholdt Miris Eiendom. Plattformen er integrert med flere verktøy som tilbyr visning av bygg i ulike formater, som BIM, punktskyer, innvendig navigering, Google Maps etc. I tillegg til dette er plattformen integrert mot ulike sensorer, hvor sensordata vises på forhåndsbestemte punkter i byggene. Akeo har laget en egen sensordata-standard, slik at det ikke er en hindring dersom sensorer generer ulik type dataformater.

Miris Exact har nå flere prosjekter tilgjengelig på plattformen, og potensielle kunder har tilgang til en tidlig versjon.
Tilbakemeldingene hittil er er positive, mulighetene er mange og visjonen er stor.

Bedriftsvegen 92 , 3735 Skien, Norge.
Tlf: 35 90 13 00 , E-post: post@akeo.no

Hold kontakten

Copyright © 2020 Akeo Group