Blockchain for eiendomsmarkedet

Hva er egentlig blockchain, og hvordan kan teknologien få stor betydning for eiendomsmarkedet.

I eiendomsmarkedet har selskaper i en årrekke utviklet løsninger til hensikt å få fortgang i de mange prosessene som omhandler kjøp- og salg av eiendom. Likevel er det slik at dette markedet er en av de som har størst behov for sentrale aktører i flere ledd. Hvert ledd sørger for at prosessene foregår på riktig måte, slik at det er trygt og sikkert for aktørene som er involvert. Blockchainteknologien kan automatisere de punktene som i dag krever et mellomledd. Dette kan effektivisere prosessene, uten at det går på bekostning av de sikkerhetsmessige aspektene som de sentrale aktørene tilbyr.

I denne brosjyren får du innsikt i hva blockchain er, og hvordan teknologien kan være en naturlig del av fremtidens eiendomsmarked.