Delegasjon til Bulgaria med Innovasjon Norge og IKT Telemark

I forrige uke var Akeo representert i Bulgaria sammen med IKT Telemark og Innovasjon Norge. Formålet med turen var å styrke samarbeidet mellom landene samt å møte representater fra lokale IT selskaper i Sofia.

For Akeo så ble det en produktiv tur med mange gode møter!

Hvordan har IT industrien endret Bulgaria

De siste årene har IT industrien i Bulgaria hatt mest fokus på å bygge opp selskaper som arbeider med Outsourcing. I forbindelse med dette så har det vært 2 ting som har vært den store drivkraften, det ene er prisen på utviklere i Bulgaria og det andre er det lave selskapsskatten(10%). Nå er Bulgaria i ferd med å endre fokus over til å produsere flere av produktene selv for å tjene penger på lisenssalg istedetfor å kun selge timer. Dette er åpenbart en sunn utvikling for selskapene da de får en større andel av verdikjeden.

Fra å være et land som primært har levd av jordbruk og turisme så er IT industrien i sterk vekst. Både med antall ansatte som arbeider innenfor IT industrien og som en sterk pådriver til å redusere arbeidsledighet.