Blockchain undervises i Russland og Malta tar inn et rådgivende styre som en nasjonal strategi

IT education

Russland gjør kryptovaluta til en del av undervisningen…

Russland er etterhvert kjent som hjemlandet for mye av krypto-teknologien som brukes i dagens blockchains. Nå kommer det nyeste tillegget til dette, nemlig egne forelesninger på et av Russlands beste IT-universiteter som skal ta for seg blockchain-teknologi. Det planlegges at det skal gjennomføres en rekke undervisningsopplegg og hackathons, samt at det skal organiseres en internasjonal konferanse om kryptovaluttaer før året er omme.

Innopolis er en by som spesielt er bygget for IT-spesialister og huser Innopolis Universitet som leverer IT-talenter til flere store IT selskaper. For kort tid siden besøkte Vitalik Buterin, grunnleggeren av Ethereum, universitetet. Det kom da frem at også hans selskap Ethereum Foundation vil ta inn talenter fra universitetet. Sammen skal de gjøre Innopolis en av verdens blockchain-sentre, og en av de største krypto-miljøene i regionen.

For å kunne implementere blockchain-prosjekter er det planlagt en slags ICO inkubator med navn Legal Smart Sandbox (LSS). Målet er å få i gang et stort, og sterkt miljø rundt blockchainteknologien, ICOer og mulighetene som krypto gir. Nabobyen Kazan er også interessert i å samarbeide om denne planen. Det er spådd at dette vil gi russisk krypto-industri en nevneverdig økning og føre til utviklingen av mange store og unike prosjekter.

mens Malta tar kryptovaluta til nasjonalt nivå

I April annonserte Malta at de ville utvikle en nasjonal strategi for blockchain, og mulighetene det tilbyr. Det er nå klart at det vil bli satt ned et rådvigende styre som del av dette. I følge Malta Independent vil styret se på forslag og gi sine vurderinger for implementering av teknologien i offentlige sektorer og tjenester. Vincent Muscat vil være styreforman i styret, mens vi finner andre store krypto-navn på listen over de som skal være med. Det hele ble offentliggjort på fredag.

Hensikten med styret er å styrke, øke og sikre den digitale økonomien i det lille landet. Også statsminister Josept Muscat har tatt store steg mot å vise sin støtte til blockchain og kryptovaluttaer. Han har blant annet uttalt at kryptovaluttaer ikke kan stoppes, noe som gjør han til en av få verdensledere som anerkjenner denne nye teknologien.

kilder

Danilevski, A. 2017. Blockchain economics will be taught in one of russia’s leading IT-university hentet 18.09.2017 fra https://hackernoon.com/blockchain-economics-will-be-taught-in-one-of-russias-leading-it-university-6a1c1cd6cffb

Cointesk. 2017. Malta unveils Blockchain advisory board as national strategy advances hentet 18.09.2017 fra https://www.coindesk.com/malta-unveils-blockchain-advisory-board-as-national-strategy-advances/