Ethereum hardforker til Metropolis sent i September

Ethereum stock value

Med Bitcoin som fremdeles den desidert største kryptovalutaen er det kanskje ikke så rart at det også er denne som har fått desidert mest medieoppmerksomhet. Ethereum, eller Ether, er en annen stor aktør som du bør vite om dersom du seriøst vurderer å begi deg ut på blockchain-eventyret. Denne måneden kommer en enorm nyhet for denne store teknologien.

Hva er Ethereum?

Ethereum har et mål om å fjerne eksterne, tredjeparter som ofte tar godt betalt for tillit. Dette kan eksempelvis være Paypal som tar betalt for å holde oversikt over penger i en transaksjon. Ethereum ønsker å bli en verdenscomputer som desentraliserer den eksisterende klient-server modellen. Noen vil også argumentere for at de også demokratiserer prosessen. mer om dette kan du lese her. Basert på Ethereum plattformen finner man også valuttaen Ether

Ether

Kort fortalt er Ether betalingsmiddelet på Ethereum plattformen, og benyttes også av et utall andre kryptovalutaer. Man kan tenke på det som “drivstoff” for desentraliserte apper som drives på plattformen Ethereum, og noen kallet det til og med for “digital olje”.  Ether brukes til å drive endringer i appen brukeren benytter. Eksempelvis pengeoverføringer, tekstendringer i et dokument eller endring i et datasett. I motsetning til Bitcoin som har en hardcap på 21 millioner Bitcoins har ikke Ether denne begrensningen. Det lages 5 Ether (ETH) hvert 12. sekund. Mer om Ether kan du lese her.

Metropolis

I August annonserte Ethereum at de ville gå ut i en såkalt hard fork, slik som Bitcoin har gjort. Forken kalles for Metropolis. Metropolis blir virkeliggjort sent denne måneden og det blir spennende og se hva dette bringer med seg. I roadmapet for 2017 kunngjorde Ethereum at de ville gjøre noen store oppgraderinger til plattformen. Nyheten har blitt tatt imot med åpne armer av mange som har ventet på en oppgradering til plattformen. så, hvilke oppgraderinger er det snakk om?

Økt anonymitet

Blockchain er en teknologi som pryder seg med anonymitet som en av sine store styrker. Dette er en av de store oppgraderingene som kommer. Med såkalte Zero-knowledge proofs vil brukere kunne utføre anonyme overføringer i større grad enn tidligere

Smart contracts

En av hovedprinsippene i blockchain-teknologien er smart contracts. Disse vil bli få en oppgradering som gjør dem vesentlig enklere å bruke. Dette tar bort noe av presset som dagens programmerere kjenner på. Gas (Ether kostnader) vil også bli justert.

Sikkerhet

Sikkerhet er noe av det viktigste i et miljø som håndterer overføringer av millioner av kroner hver eneste dag. Derfor er det ingen stor overraskelse at det også kommer en oppgradering på det sikkerhetsmessige. En av de største truslene for kryptografi er Quante-computere som har enorm regnekapasitet. Det gjøres flere tiltak for å bekjempe dette problemet. blant annet innføres det en såkalt “difficulty-bomb” som skal sørge for at mining blir eksponensielt vanskeligere.

Hva skjer med prisen?

Dette er spørsmålet veldig mange stiller seg i kjølvannet av dette. Det er ikke urimelig og tro at når mining avtar vil også prisen synke noe. Likevel burde oppgraderingene gjøre Ether mer attraktiv som igjen vil øke prisene. Det er derfor stor diskusjon på hvorvidt prisene faktisk vil endres i det heletatt på bakgrunn av denne endringen.

kilder

Jon Buck, 2017. Ethereum announces Metropolis Hard Fork coming late september. hentet 01.09.2017 fra https://cointelegraph.com/news/ethereum-announces-metropolis-hard-fork-coming-late-september
Coindesk, 2017. What is Ethereum? hentet 01.09.2017 fra https://www.coindesk.com/information/what-is-ethereum/
Coindesk, 2017 What is Ether? hentet 01.09.2017 fra https://www.coindesk.com/information/what-is-ether-ethereum-cryptocurrency/