Blockchain endrer musikkindustriens spilleregler

Blockchain endrer musikkindustriens spilleregler

Eddie Schwartz, sjef for SAC (Songwriters Association of Canada) uttalte i 2015 at med dagens betalingsmodeller går bare 0,000035$ dollar per stream tilbake til artisen. Det vil si ca 35$ per million streams (fortune.com). I tillegg til dette kan det ta mange måneder før artistene ser noe til pengene de skulle tjent på avspillingen. Musikkindustrien er i ferd med å endres for alltid gjennom Blockchains.

Les om 13 bransjer som vi tror Blockchains fullstendig vil endre

Musikkindustrien har lenge slitt med dårlig gjennomsiktighet i industrien og lange verdikjeder. Helt siden 1999 når Napster revolusjonerte musikkindustrien har hele bransjen vært i stadig endring. Spotify ommrokkerte igjen rundt på hele industrien med en abonnementsmodell som samlet en rekke sjangere, artister og sanger under et digitalt tak. Sangeren Bono har i mange år slått et slag for mer åpenhet i musikkindustrien. Casey Rae uttalte også følgende om saken 

Without transparency in music, artists, fans and services will lose (Rae, C. 2015) 

Dette er med andre ord et stort problem i bransjen, og den har lenge vært under sterk kritikk fra folk som mener at artistenes penger blir plassert i lommene på plateselskaper, mediebyråer og byråkrater. 

Flere startups på blockchain

Dette er det nå flere startutps som prøver å adressere, og hva er våpenet de bruker i denne kampen? Jo… blockchain. Med en desentralisert modell vil penger kunne overføres raskere, tryggere og mer direkte. Kortere verdikjeder sørger for at mindre penger blir skåret av på veien og at derfor en større andel går til artistene selv. Ved kjernen er en blockchain bare en desentralisert hovedbok som føres av et nettverk med maskiner, så hvordan hjelper dette artistene? Det blockchain gjør er at det setter artistene i senter av sitt eget økosystem, istedenfor slik som i dag hvor artistene sulter i ytterkanten av mange andres. Blockchains er praktisk talt umulig å hacke eller på annen måte tukle med, noe som gjør betalinger og dataoverføringer svært trygge for bruk. Musikk kan derfor bli publisert i hovedboka med en unik ID og tidsstempel uten fare for fusk. Dette kan også hindre problemene med at noen velger å laste ned, kopiere og endre innholdet i musikken. Hver låt kan inneholde metadata angående eierskap og rettigheter på en gjennomsiktig måte som kan verifiseres av hvem som helst. Dette vil sørge for at de rette personene får betalt for bruken av innholdet.

Dotblockchain Music (dotBC), Mycelia, MusicChain og UjoMusic er bare noen av selskapene som følger denne spennende trenden inn i fremtiden.  Dette er nok ikke i utgangspunktet en teknologi som de store selskapene vil forfølge med det første. De store selskapene som iTunes, Spotify og Tidal tjener jo nettop pengene sine på å være en slags mellommann mellom deg og din favorittartist. Derimot er det nærliggende og tenke at det er artistene og forbrukerne selv som vil presse på denne endringen, som potensielt drar bransjen i en mer rettferdig retning.  

Ikke en digital superhelt

Blockchain er riktignok ikke bare gull og grønne skoger. For det første er det en uregulert form for transaksjoner og det finnes derfor ingen organisasjoner som behandler klager og lignende. Dersom en skulle miste penger i tekniske feil eksempelvis finnes det ingen instans som vil ta seg av dette. Dette scenario er i beste fall svært usannsynlig men mange ser det fortsatt som en risiko som rett og slett ikke er verdt å ta. Videre har man også et behov for en digital lommebok, en såkalt E-wallet, for i det heletatt å kunne ta del i disse digitale transaksjonene. For de mindre tekniske blant oss kan dette virke avansert og fungere som en hindring mot å i det heletatt ta steget. Den store kompleksiteten og alle sjargongene gjør det heller ikke lettere for “mannen i gata” å fatte seg på konseptet. Ord som krypto, ICO og smartkontrakter kastes ut jevnlig, og uten en god forståelse for hva dette er er det lett å miste retningen. Som en konklusjon kan vi si at blockchain er et enormt sprang for de interesserte. Men vil påvirke de fleste på en ganske liten måte. Kanskje vi betaler litt mindre for musikken vår, samtidig som artistene selv får en større del av kaka, og i tillegg er det tryggere og raskere. Uansett så er dette en spennende teknologi som potensielt kan ryste industrien, og mange andre industrier!

Kilder:  

Don Tapscott. (2016). Blockchain Could Be Music’s Next Disruptor: 

Imogen Heap, Hentet 28.8.2017 fra http://fortune.com/2016/09/22/blockchain-music-disruption/ 

George Yacik (2017). Can blockchain make music great again? Hentet 28.08.2017 fra   https://www.coindesk.com/can-blockchain-make-music-great/  

Imorgan Heap (2016) Blockchain Could Help Musicians Make Money Again hentet 29.08.2017 fra   https://hbr.org/2017/06/blockchain-could-help-musicians-make-money-again