Denne eposten fra Telenor lurte meg også

Akeo får inn tusenvis av e-post i timen, hvorav i perioder et stort antall av dette er SPAM eller såkalt søppel e-post. Denne e-posten blir automatisk filtrert ut og aldri levert til mottagers postboks. Men det er fortsatt noen som slipper mellom filteret vårt. I neste runde er det da opp til mottaker å vurdere innholdet i e-posten før han trykker på linker i den.

Jeg kan skylde på at jeg var litt trøtt siden klokka var sånn ca 06:00 om morgenen her i India da jeg tok første runden med e-poster for dagen eller kanskje det bare var at den var ganske så bra skrevet.

Faktum er at jeg gikk på en smell og trykket på linken i e-posten. Etter at jeg hadde trykket på den så oppdaget jeg med engang at noe ikke var riktig å valgte å ikke gå videre for å laste ned filen.

La oss se litt på de ulike delene av e-posten og hva som gjorde at den gikk mellom mitt personlige filter.

Allerede her burde jeg ha fanget den opp. Bare se på domene delen av e-post adressen, telnor.no

Nå er faktisk telnor.no et ekte domene som er i bruk og som ikke har noe å gjøre med telenor.no, så dette betyr ikke at e-posten faktisk kommer fra telnor.no, det ser bare sånn ut. Det neste er ordet ePostfaktura: Dette er en tjeneste som Telenor har, og den er skrevet på samme måten, med liten “e”. Så her har de gjort hjemmeleksen sin.

den øverste delen av dette bildet ser for meg ganske bra ut. De har riktig antall nummer i kontonummeret, ingen andre store feil jeg ser. Men på den ene knappen under så bommer de litt igjen. “Utsikt faktura” er ikke et ord jeg kjenner. Og her burde jeg med engang stoppet opp.

Nederste delen av e-posten ser ganske bra ut. Legg merke til at linkene ser ut til at de går til ulike telenor nettsider.

Så hvordan kan man se at denne e-posten ikke er ekte da?