Hva er Sharepoint?

Hva er Sharepoint

Den enkleste definisjonen av Sharepoint er at det er en nettside, ofte en nettside som brukes internt i bedriften, et såkalt intranett. Siste utgaven akkurat nå er Sharepoint 2013, som også er den samme versjonen som Office 365 benytter med sin Sharepoint Online løsning. I forhold til forrige versjon, Sharepoint 2010 gir den etter min mening et mye bedre inntrykk, …