Fra visjon til virkelighet

Vår visjon for prosjektene er å ta deres visjon og levere dette som et komplett, ferdig produkt. Vi arbeider med prosjekter i forskjellige størrelser og bransjer, men det vi brenner for er Fintech industrien.


ChatBots
er en av de mest spennende konseptene vi ser kommer. Både store internasjonale banker, forsikringsselskap og andre selskaper som jobber med kundeservice har allerede tatt i bruk denne nye teknologien.
Blockchains
er den underliggende teknologien som først så dagens lys da Bitcoins ble lansert i 2009. I dag så foregår det prosjekter med denne teknologien både i store finansforetak og små startups.

Gjennomføringen av et prosjekt hos oss

Som kunde av Akeo så får du alltid full tilgang på våre dedikerte prosjektledere under hele prosjektet. Kanskje ønsker du at vi skal gjennomføre en POC(Proof of concept) av din visjon? Eller at vi går enda litt lenger med en prototype som fungerer og som kanskje kan være med på å hente inn penger til deres idé. Vi er en partner med gjennomføringsevne, god kunnskap og masse å bidra med, uavhengig av deres ønske. Ta kontakt for en diskusjon!

Ta kontakt med oss