Om Akeo AS

Akeo ble etablert i 2009 av Espen Moen Kvelland og Arve Haugseter. Kvelland og Haugseter startet den gangen selskapet parallellt med vanlige jobber. Etterhvert kom Vidar Friis inn på eiersiden i selskapet.

I dag er vi 23 utviklere i India, 2 medarbeidere i Moldova og 6 ansatte i Norge.

Selskapet arbeider blant annet med hosting, media produksjon og programvareutvikling.

Vi er i dag lokalisert på Kjørbekk i Skien i Bedriftsvegen 92.

Verdier

Extreme ownership

Vi har i løpet av relativt kort tid bygd opp et selskap som arbeider internasjonalt med mange spennende prosjekter. Deler av vår suksess skyldes at vi jobber mye med å ansvarliggjøre de involverte i alle prosesser. Vi kaller dette Extreme Ownership.


Kundenærhet

Vi benytter oss av en del arbeidskraft fra India i prosjektene, da det viser seg at det er svært høy kompetanse innenfor fagfeltet der, samt at det er kostnadsbesparende for både våre kunder og akeo as. Dette krever en svært tett oppfølging fra oss, og derfor er det alltid lokale prosjektledere som arbeider i prosjektene, og er stasjonert i Norge. Det betyr at kundene våre til enhver tid har noen de møte og diskutere eventuelle utfordringer eller endringer underveis i prosjektet.

Det handler om gode ideer

Og det handler om å omgjøre disse ideene til salgbare produkter, bedre rutiner eller bare en litt mer effektiv måte å gjøre noe på. Vi jobber alltid for å bli bedre, og det hele starter med gode ideer.


Vi har det moro

For oss er det ikke bare jobb, det er også både moro og seriøst. Vi vet vi har hundrevis av mennesker som er avhengige av at vi leverer kvalitet døgnet rundt. Dette gjør vi best samtidig som vi også har det moro!