Om Akeo AS

Akeo ble etablert i 2009 av Espen Moen Kvelland og Arve Haugseter. Vi starter den gangen selskapet ved siden av vanlig jobb. Etterhvert kom Vidar Friis også inn på eiersiden i selskapet.

I dag er vi 23 utviklere i India, 2 medarbeidere i Moldova og 6 ansatte i Norge.

Selskapet arbeider med både hosting, media produksjon og programvareutvikling.

Vi er i dag lokalisert på Kjørbekk i Skien i Bedriftsvegen 64.

Verdier

Extreme ownership

Vi har i løpet av relativt kort tid bygd opp et selskap som arbeider internasjonalt med mange spennende prosjekter. Deler av vår suksess tror vi skyldes at vi jobber mye med å ansvarliggjøre de involverte i alle prosesser. Vi kaller dette Extreme Ownership.


Kundenærhet

Selv om vi i prosjektene benytter en del arbeidskraft fra India så er det alltid lokale prosjektledere som arbeider i prosjektene. Det betyr at kundene våre alltid har noen de møte og diskutere problemstillinger me

Det handler om gode ideer

Og det handler om å omgjøre disse ideene til salgbare produkter, bedre rutiner eller bare en litt annen måte å gjøre noe på.
Vi jobber alltid for å bli bedre, og det hele starter med gode ideer.


Vi har det morro

For oss er det ikke bare jobb, det er også både morro og seriøst. Vi vet vi har hundrevis av mennesker som er avhengige av at vi leverer hver dag. Dette gjør vi samtidig som vi også har det morro!