PSD2 direktivet – Problemer eller store muligheter?

EUs lovmakere har de siste årene sett behovet for å gjøre betalingstjenester som forbrukerne benytter sikrere, samt øke graden av innovasjon. Dette har ført til Payment Services Directive 2(PSD2). Direktivet vil føre til at selskaper som driver med tradisjonelle betalingstjenester, som banker, virkelig vil føle endringene på strupen både i form av nye krav og redusert inntjening.

Bankene må rett og slett stille seg om etter de kommende endringene eller dø ut.

Hva ligger egentlig i det kommende direktivet?

Hentet fra regjeringen.no:

Formålet med direktivet er å modernisere regelverket i tråd med utviklingen i markedet, åpne opp for nyskapning på området, samt å fremme sikrere tekniske betalingsløsninger. Videre er målet å øke forbrukernes valgfrihet og redusere kostnadene ved bruk av betalingstjenester.

PSD2 direktivet er en utvidelse av EU-direktivet PSD fra 2007. Som vi kan se av det regjeringen skriver så er stikkordene nyskapning, økt valgfrihet og ikke minst reduksjon av gebyrer. For forbrukeren er det liten tvil om at de kommende endringene vil være positive da flere tilbydere vil føre til reduserte priser og nye tjenester vil gjøre hverdagen enklere.

For bankene sin del så vil direktivet føre til at de blir tvunget til å åpne opp sin plattform ved hjelp av såkalte APIer(Application Program Interface). Dette betyr at bankene lar andre applikasjoner kommunisere direkte med sine. Eksempler som vi kommer til å se i fremtiden kan være at man kan la en app på Facebook analysere pengeforbruket over en tidsperiode eller man kan kjøpe en vare direkte fra et søkeresultat fra Google. PSD2 direktivet vil rett og slett endre bankene slik vi kjenner den. Kanskje vil andre enn bankene selv lage en chatbot som kanskje vil se slik ut

 

Nye spillere på banen

Selv om man på den ene siden ønsker å gjøre det enklere for nye aktører å tilby slike tjenester så er det samtidig viktig å regulere disse nye selskapene slik at de også må forholde seg til ting som informasjonssikkerhet og betalingssikkerhet.

PSD2 direktivet vil definere disse kravene som vil bli stilt til de nye aktørene på markedet, disse har fått navnene AISP (Account Information Service Provider – Leverandør av kontoinformasjonstjenester) og PISP (Payment Initiation Service Provider)

Mens en AISP er en aktør som kun får tilgang til kontoinformasjonen til kundene vil en PISP være en aktør som får lov til å initiere en betaling på vegne av kunden. PISPer vil være en betydelig utfordrer til bankenes store andeler innenfor utlånsvirksomhet.

Den tredje delen av PSD2 heter CISP (Card-based Payment Instrument Issuers), dette er den delen som lar andre enn bankene utstede betalingskort. Denne delen er foreløbig ganske uklar i direktivet.

Utfordringen til bankene

Allerede i dag så ser vi at stadig flere forbrukere benytter tjenester som er bygd på toppen av eller ved siden av de tradisjonelle banktjenestene istedenfor å benytte bankenes egne tjenester. Når vi nå får en situasjon hvor bankene får økt krav på seg til å åpne opp sine tjenester og da legge til rette teknisk for dette, så er det liten tvil om at dette vil føre til økt press mot deres inntjeningspotensial. Om man også tar med press fra EU rundt bankenes gebyrer på overføringen så er det liten tvil om at fremtiden kan være utfordrende for en del banker.

Er det kun en teknisk utfordring?

Det er lett å tenke seg at så lenge bankene åpner opp sine plattformer så vil det automatisk føre til at de henger med, men jeg er ikke så sikker. Jeg tror dette er en snøball som har begynt å rulle, jeg tror rett og slett at situasjonen er slik at bankene kommer til å havne enda lenger vekk fra sine kunder i verdikjeden.

Det er derfor viktig for bankene å jobbe med strategien rundt dette, tilby tjenester på de plattformene som kundene deres er og ikke minst la denne strategien som innebærer teknologi være gjennomsyret i deres beslutninger.

Som Software leverandør ser vi i Akeo på dette som noe av det mest spennende som har skjedd siden smarttelefoner. Dette vil åpne opp for en rekke spennende prosjekter og tjenester. Vi har planer om å være midt oppe i det hele!